MISSATGE DEL CONSELLER

Benvolgudes i benvolguts,

L’educació és un dret universal, un dret inherent a la condició humana. Tots el tenim i tots n’hauríem de gaudir. Un dret individual que per seguir progressant necessita ser pensat com un bé comú, és a dir, com un dret social i col·lectiu que beneficia al conjunt de la comunitat, que provoca una millora global.

Des d’aquest punt de vista, l’escola és ─i ha de ser─ una motor de transformacions socials. Una eina per bastir una societat més justa i més lliure. No pas l'única, és cert, però sí una peça fonamental per assolir l'equitat. Per aquest motiu, per tal que la societat avanci, és imprescindible reforçar l'escola, millorar el nostre sistema educatiu.

I fer-ho passa, entre d’altres, per consolidar la formació dels professionals de l’educació. En aquest sentit, hem de reconèixer l’important bagatge de formació pedagògica impulsat des d’entitats i associacions de mestres i professors al nostre país, en qualsevol racó del territori. Algunes de les propostes més reconegudes arrenquen quan un conjunt de mestres amb la voluntat de construir una escola més justa, no classista, arrelada al país, laica, participativa, coeducativa i democràtica, van començar a fer en ple franquisme, el que no feia l’administració. Aquestes iniciatives pioneres són l’origen de l’oferta formativa actual, rica i diversa, amb una important presència territorial, i que amb el denominador comú de la voluntat de millorar la pràctica docent, configuren una gran xarxa innovadora, col·laborativa i engrescadora, en la qual la vostra «Escola d’Estiu» n’és un node fonamental.

Per tot això, vull agrair l’empenta de totes les persones implicades en l’organització d’aquest conjunt d’activitats formatives. La millor eina que tenim per fer front als nostres reptes són els mestres i les mestres, els professors i les professores, els professionals d’atenció educativa i dels serveis educatius. I formar-los per ajudar-los a donar una millor atenció als alumnes és imprescindible per continuar fent progressar el sistema. Gràcies a totes les entitats i associacions que doneu forma a aquesta xarxa d’escoles d’estiu. I gràcies a totes les persones que demostreu el vostre compromís amb els alumnes participant en les activitats formatives. Perquè potser amb l’educació no n’hi ha prou per canviar el món. Però sense l’educació, és impossible fer-ho.

Josep Bargalló Valls

Conseller d’Educació